Close
ค้นหา
Filters

หนังสือนวนิยาย

LINE ID : @ideolprint

Call for pricing

Books (หนังสือ)

      “หนังสือ” เป็นสื่งสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เป็นเรื่องเดียวกันตลอดทั้งเล่ม ส่วนใหญ่มักเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อการศึกษา เช่น ตำราเรียน ตำราทางวิชาการต่าง ๆ หนังสืออ้างอิง หรือสำหรับผู้รักการเขียน การแต่งหนังสือ หนังสือรายงานวิจัย ที่ต้องการพิมพ์หนังสือที่ตนเองเขียนขึ้นมา เพื่อเก็บเป็นที่ระลึก เพราะสามารถทำรูปเล่มออกมาได้ไม่ต่างจากหนังสือทั่วไปตามท้องตลาด

ตัวอย่างรูปแบบหนังสือ

 • พิมพ์หนังสือราชการ หนังสือองค์กรต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หนังสือของรัฐวิสาหกิจ หนังสือของหอสมุด
 • พิมพ์หนังสือรุ่น หนังสือรุ่นของสถานศึกษา/โรงเรียน หนังสือรุ่นของสถาบันฝึกอบรม หนังสือรุ่นสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ
 • พิมพ์หน้งสือธรรมะ หนังสือคำสอน บทสวดมนต์ คติธรรม
 • พิมพ์หนังสือตำราเรียน/แบบเรียน หนังสือเสริมการเรียน หนังสือแนะแนวการศึกษา หนังสือเสริมทักษะ
 • พิมพ์หนังสือวิชาชีพ หนังสือความรู้ด้านช่างแขนงต่าง ๆ หนังสือให้ความรู้ในสาขาต่าง ๆ
 • พิมพ์คู่มือการเรียน/การสอน คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ คู่มือแนบกับสินค้า คู่มือช่างต่าง ๆ คู่มือการซ่อมฯ
 • พิมพ์หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น บทความ เรื่องแปล
 • พิมพ์หนังสือข่าวสารต่าง ๆ หนังสือข่าวภายในองค์กร/บริษัท/หน่วยงาน
 • พิมพ์หนังสือเด็ก หนังสือเกี่ยวกับเด็ก หนังสือพัฒนาความรู้/ความสามารถเด็ก นิทาน การ์ตูน

ขนาดหนังสือ

ขนาดกระดาษที่นิยม
 • กระดาษขนาด 14.85 x 21 ซม. [5.85 x 8.26 นิ้ว]
 • กระดาษขนาด 21 x 29.7 ซม. [8.26 x 11.69 นิ้ว]
 • ** สามารถกำหนดขนาดได้ตามต้องการ

วัสดุการพิมพ์หนังสือ

 • กระดาษปอนด์ (Bond Paper)
 • กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน (Art Card Paper-Premium)
 • กระดาษอาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 
 • กระดาษแฟนซี (กระดาษที่มีเนื้อและผิวพิเศษ

ระบบการพิมพ์หนังสือ

 • Offset 1-4 สี
 • Digital offset 1-4 สี

เทคนิคการพิมพ์หนังสือแบบพิเศษ

การพิมพ์หนังสือ สามารถเพิ่มลูกเล่นเพื่อดึงดูดความสนใจ สะดุดตาได้ดังนี้
 • การเคลือบ UV
 • การเคลือบพลาสติกเงา
 • การเคลือบพลาสติกด้าน
 • การเคลือบ Spot UV
 • การปั้มนูน (Embossing)
 • การปั้มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ (Hot Stamping)
 • การพับ (Fold)
 • การไดคัท
 • การเข้าเล่มไสสันกาว
 • การเข้าเล่มมุงหลังคา
 • การเย็บกี่

 IDEOL Digital Print  เป็นโรงพิมพ์คุณภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ที่บริการพิมพ์งานทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจร  โดยทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาด้านงานพิมพ์โดยตรงมาคอยให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาแก่คุณลูกค้าและผู้ที่สนใจ  รวมทั้งบริการงานที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยาว์ รวดเร็ว เป็นกันเอง

Books (หนังสือ)

      “หนังสือ” เป็นสื่งสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เป็นเรื่องเดียวกันตลอดทั้งเล่ม ส่วนใหญ่มักเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อการศึกษา เช่น ตำราเรียน ตำราทางวิชาการต่าง ๆ หนังสืออ้างอิง หรือสำหรับผู้รักการเขียน การแต่งหนังสือ หนังสือรายงานวิจัย ที่ต้องการพิมพ์หนังสือที่ตนเองเขียนขึ้นมา เพื่อเก็บเป็นที่ระลึก เพราะสามารถทำรูปเล่มออกมาได้ไม่ต่างจากหนังสือทั่วไปตามท้องตลาด

ตัวอย่างรูปแบบหนังสือ

 • พิมพ์หนังสือราชการ หนังสือองค์กรต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หนังสือของรัฐวิสาหกิจ หนังสือของหอสมุด
 • พิมพ์หนังสือรุ่น หนังสือรุ่นของสถานศึกษา/โรงเรียน หนังสือรุ่นของสถาบันฝึกอบรม หนังสือรุ่นสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ
 • พิมพ์หน้งสือธรรมะ หนังสือคำสอน บทสวดมนต์ คติธรรม
 • พิมพ์หนังสือตำราเรียน/แบบเรียน หนังสือเสริมการเรียน หนังสือแนะแนวการศึกษา หนังสือเสริมทักษะ
 • พิมพ์หนังสือวิชาชีพ หนังสือความรู้ด้านช่างแขนงต่าง ๆ หนังสือให้ความรู้ในสาขาต่าง ๆ
 • พิมพ์คู่มือการเรียน/การสอน คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ คู่มือแนบกับสินค้า คู่มือช่างต่าง ๆ คู่มือการซ่อมฯ
 • พิมพ์หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น บทความ เรื่องแปล
 • พิมพ์หนังสือข่าวสารต่าง ๆ หนังสือข่าวภายในองค์กร/บริษัท/หน่วยงาน
 • พิมพ์หนังสือเด็ก หนังสือเกี่ยวกับเด็ก หนังสือพัฒนาความรู้/ความสามารถเด็ก นิทาน การ์ตูน

ขนาดหนังสือ

ขนาดกระดาษที่นิยม
 • กระดาษขนาด 14.85 x 21 ซม. [5.85 x 8.26 นิ้ว]
 • กระดาษขนาด 21 x 29.7 ซม. [8.26 x 11.69 นิ้ว]
 • ** สามารถกำหนดขนาดได้ตามต้องการ

วัสดุการพิมพ์หนังสือ

 • กระดาษปอนด์ (Bond Paper)
 • กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน (Art Card Paper-Premium)
 • กระดาษอาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 
 • กระดาษแฟนซี (กระดาษที่มีเนื้อและผิวพิเศษ

ระบบการพิมพ์หนังสือ

 • Offset 1-4 สี
 • Digital offset 1-4 สี

เทคนิคการพิมพ์หนังสือแบบพิเศษ

การพิมพ์หนังสือ สามารถเพิ่มลูกเล่นเพื่อดึงดูดความสนใจ สะดุดตาได้ดังนี้
 • การเคลือบ UV
 • การเคลือบพลาสติกเงา
 • การเคลือบพลาสติกด้าน
 • การเคลือบ Spot UV
 • การปั้มนูน (Embossing)
 • การปั้มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ (Hot Stamping)
 • การพับ (Fold)
 • การไดคัท
 • การเข้าเล่มไสสันกาว
 • การเข้าเล่มมุงหลังคา
 • การเย็บกี่

 IDEOL Digital Print  เป็นโรงพิมพ์คุณภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ที่บริการพิมพ์งานทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจร  โดยทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาด้านงานพิมพ์โดยตรงมาคอยให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาแก่คุณลูกค้าและผู้ที่สนใจ  รวมทั้งบริการงานที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยาว์ รวดเร็ว เป็นกันเอง

Product tags