Close
ค้นหา
Filters

Spot UV (เคลือบสปอตยูวีเฉพาะจุด)

เคลือบสปอตยูวีเฉพาะจุด (Spot UV)

“การเคลือบสปอตยูวี”เป็นการนำฟิล์มโฟสสิทีฟถ่ายลงบล็อคสกรีน เคลือบด้วยวานิช ยู.วี.ลงบนชิ้นงานที่เราต้องการเน้นเป็นพิเศษ เช่น บนรูปภาพ ตัวอักษร หรือข้อความ และเมื่อทำการเคลือบแล้วผ่านตู้อบเพื่อให้สิ่งพิมพ์ที่เคลือบแห้งด้วยแสงยูวี มีคุณสมบัติ เพื่อให้ดึงดูดสายตาของผู้พบเห็น เพิ่มสีสันคุณค่าของสินค้าที่ต้องการขาย มีข้อดี คือ สามารถกำหนดพื้นที่ที่ต้องการเน้นเป็นจุดขายและเพิ่มมูลค่าทางการขายได้ โดยคุณลูกค้าสามารถเลือกวัสดุที่ต้องการเคลือบสปอตยูวีลงไปบนสิ่งพิมพ์ได้ตามความต้องการ เช่น ยูวีเงา ยูวีด้าน มุก กากเพชร เป็นต้น

รูปแบบการเคลือบสปอตยูวี

 • สปอตยูวีแบบเงา
 • สปอตยูวีแบบด้าน
 • สปอตยูวีแบบทราย
 • สปอตยูวีแบบกากเพชร
 • สปอตยูวีแบบมุก
 • สปอตยูวีแบบยาง
 • สปอตยูวีแบบลายหนัง
 • สปอตยูวีแบบ EMBOS
 • สปอตยูวีแบบกลิ่นน้ำหอม
 • สปอตยูวีแบบหมึกเรืองแสง
 • สปอตยูวีแบบหมึกขูดชิงโชค
 • เคลือบสปอตยูวีแบบพิเศษอื่น ๆ