Close
ค้นหา
Filters

Labels & Stickers (พิมพ์ฉลาก สติ๊กเกอร์)

พิมพ์ฉลาก สติ๊กเกอร์ (Labels & Stickers)

    "ฉลาก" เป็นสิ่งพิมพ์สำหรับบ่งบอกหน้าตา รูปลักษณ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และเป็นส่วนหนึ่งในการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการทำฉลากควรพิจารณาถึงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การดึงดูดสายตา ความน่าเชื่อถือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ คือ ถ้าพิมพ์ฉลากออกมาได้ดี ก็อาจส่งผลให้มูลค่าของสินค้าดีไปด้วย ฉลากสินค้าที่ดีควรมีรายละเอียดเท่าที่จำเป็น ไม่ควรมากเกินไปทำให้ฉลากสินค้าดูรกและไม่น่าดู ซึ่งส่วนใหญ่ฉลากสินค้านิยมใช้เป็นสติ๊กเกอร์เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

    "สติ๊กเกอร์" แปลว่า กระดาษกาว ป้ายที่เป็นกาว หรือฉลากที่เป็นกาว เพราะฉะนั้น สติ๊กเกอร์จึงนิยมพิมพ์เป็นฉลากสินค้า โดยสติ๊กเกอร์ทั่วไปมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน

ลักษณะของสติ๊กเกอร์

1.) สติ๊กเกอร์กระดาษ เหมาะสำหรับติดวัสดุที่ไม่ต้องระวังเปียก เช่น สติ๊กเกอร์วันหมดอายุ สติ๊กเกอร์โลโก้ สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด และ สติ๊กเกอร์ติด ซึ่งสติ้กเกอร์กระดาษนี้นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เพราะราคาถูกกว่าสติ้กเกอร์ประเภทอื่นๆ ชนิดของสติ้กเกอร์กระดาษ : สติ๊กเกอร์กระดาษขาวเงา สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน สติ๊กเกอร์กระดาษเงินเงา และ สติ๊กเกอร์กระดาษทองเงา เป็นต้น
 • คุณสมบัติ : สามารถโดนน้ำได้ 40% และทนความร้อนได้ประมาณ 90 องศาเซลเซียส หากเพิ่มการเคลือบลามิเนตก็จะสามารถทำให้โดนน้ำได้มากขึ้นแต่ไม่ 100 %
 • รูปแบบการพิมพ์ : เหมาะกับงานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท หรือ ดิจิตอลออฟเซ็ท โดยสามารถเพิ่มความสวยงามได้ด้วยการเคลือบยูวีเงา เคลือบลามิเนตเงา เคลือบลามิเนตด้าน เคลือบลามิเนตด้าน+สปอตยูวี การปั้มเคเงิน การปั้มเคทอง การปั้มนูนตามแบบ และการไดคัท เป็นต้น
2.) สติ๊กเกอร์ พีวีซี เหมาะสำหรับงานที่ต้องโดนน้ำ ตากแดด ตากฝน และต้องการความคงทนของสติ๊กเกอร์ เช่น สติ๊กเกอร์แกลอนน้ำมัน สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ สติ๊กเกอร์ติดเครื่องใช้ไฟฟ้า สติ๊กเกอร์ติดกระจก สติ๊กเกอร์ติดแก้วน้ำ เป็นต้น ซึ่งสติกเกอร์พีวีซีนี้ จะราคาแพงกว่าสติ้กเกอร์กระดาษ
 • ชนิดของสติกเกอร์ พีวีซี : สติ๊กเกอร์พีวีซีใส สติ๊กเกอร์พีวีซีขาวเงา สติ๊กเกอร์พีวีซีขาวนวล และสติ๊กเกอร์พีวีซีกาวเหนียวพิเศษ เป็นต้น
 • คุณสมบัติ : สามารถโดนน้ำได้ 100% และทนความร้อนได้ประมาณ 40-60 องศาเซลเซียส หากโดนความร้อนมากกว่า 40องศาเซลเซียส สติกเกอร์จะเริ่มหดตัวและย่น
 • รูปแบบการพิมพ์ : เหมาะกับงานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท หรือ ดิจิตอลออฟเซ็ท โดยสามารถเพิ่มความสวยงามได้ด้วยการเคลือบยูวีเงา เคลือบลามิเนตเงา เคลือบลามิเนตด้าน เคลือบลามิเนตด้าน+สปอตยูวี การปั้มเคเงิน การปั้มเคทอง และการไดคัท เป็นต้น
3.) สติ๊กเกอร์ พีพี เหมาะสำหรับงานที่ต้องโดนน้ำ และต้องการความคงทนของสติ๊กเกอร์สูง เช่น สติ๊กเกอร์ติดขวดแชมพู ครีมนวด สติ๊กเกอร์ติดขวดครีมทาหน้า เป็นต้น ซึ่งสติ้กเกอร์ พีพี นี้นิยมใช้กับสินค้าราคาสูง เนื่องจากเนื้อสติ๊กเกอร์จะมีความเรียบเนียนและสวยงามกว่าสติ๊กเกอร์ทั่วไป และราคาค่อนข้างแพงกว่าสติ้กเกอร์ พีวีซี
 • ชนิดของสติกเกอร์ พีพี : สติ๊กเกอร์พีพีใส สติ๊กเกอร์พีพีขาวเงา สติ๊กเกอร์พีพีด้าน เป็นต้น
 • คุณสมบัติ : สามารถโดนน้ำได้ 100% และทนความร้อนได้ประมาณ 90องศาเซลเซียส
 • รูปแบบการพิมพ์ : เหมาะกับงานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท หรือ ดิจิตอลออฟเซ็ท โดยสามารถเพิ่มความสวยงามได้ด้วยการเคลือบยูวีเงา เคลือบลามิเนตเงา เคลือบลามิเนตด้าน เคลือบลามิเนตด้าน+สปอตยูวี การปั้มเคเงิน การปั้มเคทอง และการไดคัท เป็นต้น
4.) สติ๊กเกอร์ พีอีที เหมาะสำหรับงานที่ต้องติดทนกับความร้อน และต้องการความคงทนคุณภาพสูง เช่น สติ้กเกอร์ติดเครื่องใช้ไฟฟ้าในจุดที่มีอุณหภูมิสูงหรือติดกับสินค้าทั่วไปที่มีอุณหภูมิสูง หรือต้องทนต่อความร้อนและน้ำ เป็นต้น ซึ่งสติ้กเกอร์ พีอีที จะมีราคาแพงกว่าสติ๊กเกอร์ทั่วไปพอสมควร
 • คุณสมบัติ : เสามารถโดนน้ำได้ 100 % และทนความร้อน ได้ประมาณ 140-200องศาเซลเซียส
 • รูปแบบการพิมพ์ : เเหมาะกับงานพิมพ์ระบบออฟเซ็ทยูวี (ใช้หมึกพิมพ์โดยเฉพาะพิเศษ) โดยสามารถเพิ่มความสวยงามได้ด้วยการเคลือบยูวีเงา การปั้มเคเงิน การปั้มเคทอง และการไดคัท เป็นต้น ซึ่งการพิมพ์สติกเกอร์ประเภทนี้จะไม่นิยมเคลือบลามิเนต
5.) สติ๊กเกอร์กันปลอม เช่น สติกเกอร์ Void (โมฆะ) กันปลอมสีเงินเงาและเงินด้านไม่มีลาย แต่เวลาลอกออก จะทิ้งคราบคำว่า VOID (โมฆะ) เอาไว้
 • คุณสมบัติ : สติกเกอร์กันปลอมเปลือกไข่ ฉีกแล้วจะเป็นเศษแตกๆเหมือนเปลือกไข่ สติกเกอร์กันปลอมลายเลเซอร์ "void if remove" เวลาลอกออก จะทิ้งคราบคำว่า void if remove เวลาโดนไฟส่องจะเป็นรุ้งๆเหมาะสำหรับสินค้าราคาสูง
6.) สติกเกอร์สูญญากาศ เหมาะกับติดกระจกรถยนต์ เช่น บัตรอนุญาติจอดรถ บัตรติดกระจกโฆษณาทั่วไป เป็นต้น
 • คุณสมบัติ : สามารถโดนน้ำได้และทนความร้อน ได้ประมาณ 40-60องศาเซลเซียส (ส่วนใหญ่จะไม่ติดในที่ที่โดนน้ำ)
 • รูปแบบการพิมพ์ : เหมาะกับงานพิมพ์ระบบออฟเซ็ทยูวี (ใช้หมึกพิมพ์โดยเฉพาะพิเศษ) โดยสามารถเพิ่มความสวยงามได้ด้วยการไดคัท เป็นต้น ซึ่งการพิมพ์สติกเกอร์ประเภทนี้จะไม่นิยมนำไปเคลือบ

ขนาดของฉลากสินค้าหรือสติกเกอร์

แล้วแต่ขนาดของผลิตภัณฑ์ สามารถกำหนดขนาดได้ตามต้องการ

วัสดุการพิมพ์ฉลากหรือสติ๊กเกอร์

ฉลากไม่กันน้ำ
 • กระดาษปอนด์ (Bond Paper) 70 - 310 แกรม
 • กระดาษอาร์ตการ์ด (Art Card Paper) 90 - 310 แกรม
 • กระดาษการ์ดขาว (White Card Paper) 90 - 310 แกรม/li>
 • กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวมัน / ขาวด้าน 90-130 แกรม/li>
 • สติ๊กเกอร์ต่างๆ
ฉลากกันน้ำ
 • กระดาษสติ้กเกอร์พีวีซี

ระบบการพิมพ์ฉลากหรือสติกเกอร์

 • Offset 1-4 สี
 • Digital offset 1-4 สี

เทคนิคการพิมพ์ฉลากหรือสติกเกอร์แบบพิเศษ

การพิมพ์ฉลากสินค้าหรือสติกเกอร์ สามารถเพิ่มลูกเล่นเพื่อดึงดูดความสนใจ สะดุดตาได้ดังนี้
 • การเคลือบ UV
 • การเคลือบลามิเนตเงา
 • การเคลือบลามิเนตด้าน
 • กการเคลือบ Spot UV
 • การปั้มเคเงิน
 • การปั้มเคทอง
 • การไดคัท

 IDEOL Digital Print  เป็นโรงพิมพ์คุณภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ที่บริการพิมพ์งานทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจร  โดยทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาด้านงานพิมพ์โดยตรงมาคอยให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาแก่คุณลูกค้าและผู้ที่สนใจ  รวมทั้งบริการงานที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยาว์ รวดเร็ว เป็นกันเอง

View as Grid List
Sort by
Display per page

พิมพ์ฉลาก สติ๊กเกอร์

LINE ID : @ideolprint

Call for pricing

พิมพ์ฉลาก สติ๊กเกอร์

LINE ID : @ideolprint

Call for pricing