Close
ค้นหา
Filters

Posters (พิมพ์โปสเตอร์)

Posters (โปสเตอร์)

    "โปสเตอร์" เป็นสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณางานพิมพ์ด้านเดียว ใช้ปิดตามสถานที่ต่างๆ เพื่อการแจ้งข่าว ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลออกสู่สาธารณะ โดยงานพิมพ์โปสเตอร์ที่ดีต้องดึงดูดสายตาและเป็นจุดสนใจจากผู้ที่เดินผ่านไปมา หรือเร้าใจให้มีความเห็นคล้อยตาม โดยที่ข้อมูลในโปสเตอร์ควรมีตัวอักษรใหญ่เด่นชัด หรือไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไป เพื่อให้สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ควรมีเนื้อหากระชับ สั้นกะทัดรัด ชัดเจน รัดกุม อาจเป็นคำคม คำพังเพย หรือข้อความคล้องจองกัน มีโลโก้ เบอร์โทร ทำให้ผู้ดูเข้าใจและจดจำได้ง่ายรวดเร็วและควรมีขนาดเหมาะสมกับสถานที่ที่ใช้ปิดประกาศ     ปัจจุบันนี้ได้มีการสร้างสิ่งโฆษณาแปลก ๆ ใหม่ ๆ ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น โปสเตอร์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ จึงมีลักษณะที่แปลกไปจากเดิมคือบางครั้งโปสเตอร์อาจจะมีแต่รูปหรืออาจจะมีแต่ข้อความเพียงอย่างเดียวก็ได้ในปัจจุบันแผ่นภาพโฆษณาที่ทำออกมาเป็นชุดติดเรียงเป็นเนื้อหาติดต่อกันหรือติดต่างสถานที่กัน แต่เป็นชุดเดียวกันเรียกว่า "โปสเตอร์ชุด"

หลักการออกแบบโปสเตอร์

     พิจารณากลุ่มเป้าหมาย ว่าต้องการประชาสัมพันธ์กับบุคคลกลุ่มใด เช่น นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มชาวบ้าน หรือกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ภายในโปสเตอร์ ควรวางเค้าโครงรูปภาพหรืออักษรให้มีความสมดุลย์กัน ใช้สีที่สะดุดตา เน้นให้เกิดความเร้าใจ  ข้อความที่จะบรรจุลงไปต้องสั้นกะทัดรัด คล้องจองและมีความหมายให้เกิดความคิด ใช้สีไม่เกิน 3-4 สี เพราะการใช้หลายสีมากเกินไป จะทำให้ภาพขาดความสำคัญหรือจุดเด่นไป ส่วนการปิดประกาศ ควรติดในที่ที่มีคนเดินผ่านไปมา เพื่อทำให้ผู้ดูได้มีโอกาสได้เห็นทั้งอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจ

ขนาดโปสเตอร์

ขนาดกระดาษที่นิยม คือ ขนาดที่เมื่อจัดพิมพ์แล้วลงตัวไม่เหลือเศษ ทำให้ราคาค่อนข้างถูก
 • กระดาษขนาด "A1" (59.4 x 84 CM)
 • กระดาษขนาด "A2" (42 x 59.4 CM)
 • กระดาษขนาด "A3" (29.7 x 42 CM)
 • ** สามารถกำหนดขนาดได้ตามต้องการ

วัสดุการพิมพ์โปสเตอร์

 • กระดาษอาร์ตมัน
 • กระดาษปอนด์
 • โฟโต้พีพี
 • ไวนิล
 • สติ๊กเกอร์ต่างๆ

ระบบการพิมพ์โปสเตอร์

 • Offset 1-4 สี
 • Digital offset 1-4 สี
 • Copy print 1 สี
 • Inkjet 4 สี (โปสเตอร์ขนาดใหญ่)

เทคนิคการพิมพ์โปสเตอร์แบบพิเศษ

การพิมพ์โปสเตอร์ สามารถเพิ่มลูกเล่นเพื่อดึงดูดความสนใจ สะดุดตาได้ดังนี้
 • การตัดมุม
 • การเคลือบ UV
 • การเคลือบพลาสติกเงา
 • การเคลือบพลาสติกด้าน
 • กการเคลือบ Spot UV
 • การปั้มนูน (Embossing)
 • การปั้มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ (Hot Stamping) เป็นต้น

 IDEOL Digital Print  เป็นโรงพิมพ์คุณภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ที่บริการพิมพ์งานทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจร  โดยทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาด้านงานพิมพ์โดยตรงมาคอยให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาแก่คุณลูกค้าและผู้ที่สนใจ  รวมทั้งบริการงานที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยาว์ รวดเร็ว เป็นกันเอง