Close
ค้นหา
Filters

Lamination (เคลือบลามิเนต)

เคลือบลามิเนต (Lamination)

“การเคลือบลามิเนต” เรียกอีกอย่างว่า “PVC” เป็นการใช้แผ่นฟิล์มเคลือบทับบนงานพิมพ์ สำหรับป้องกันการฉีกขาดของงานพิมพ์ เพิ่มความคงทนของงานพิมพ์ ทนต่อการขูดขีด สามารถกันน้ำได้มากขึ้น เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับงานประเภทกล่องบรรจุสินค้า หรือเพิ่มความสวยงาม ซึ่งมีทั้งแบบเคลือบเงา เคลือบด้าน และสามารถเคลือบได้ทั้ง 2 หน้าด้วยกาวระบบโซเวนท์เบส หรือกาววอเตอร์เบส

รูปแบบการเคลือบลามิเนต

  • การเคลือบลามิเนตเงา
  • การเคลือบลามิเนตด้าน
  • การเคลือบลามิเนตด้าน + สปอตยูวีเงาเฉพาะจุด

ข้อดีการเคลือบลามิเนต

  • สามารถกันน้ำหรือความชื้นได้ในระดับหนึ่ง
  • สร้างคุณค่าให้ตัวงานให้ดูมีคลาส มีระดับ ได้สูงการเคลือบลามิเนตด้าน
  • เพิ่มความแกร่งให้ผิวหน้ากระดาษได้ในระดับหนึ่งการเคลือบลามิเนตด้าน + สปอตยูวีเงาเฉพาะจุด

ข้อเสียการเคลือบลามิเนต

  • ราคาค่อนข้างสูง
  • ปะกาวติดยาก หากบริเวณชิ้นงานที่ต้องการทากาวมีการเคลือบฟิล์มอยู่ จะต้องใช้กาวความร้อนปะเท่านั้น เช่นงานกล่อง ปกแฟ้มบางประเภท