Close
ค้นหา
Filters

Die - Cuting (ปั๊มไดคัท)

การปั้มไดคัท(Die-Cuting)

“การปั้มไดคัท”เป็นการขึ้นรูปกระดาษโดยการกดทับกระดาษให้ขาดเป็นรูปร่างและขนาดที่ต้องการตามแบบมีดไดคัท หรือ บล๊อคปั๊ม เช่น ตัดให้เป็นวงกลม วงรี สี่เปลี่ยม เป็นต้น หรืออาจมีรูปร่างพิเศษ เช่น รูปดาว ดอกไม้ ลายไทย หรือเจาะรูเป็นรูปทรง กล่องบรรจุภัณฑ์ กระดาษโน๊ต เป็นต้น

รูปแบบการปั้มไดคัท

  • การไดคัทสี่เหลี่ยม : การใช้บล็อคใส่มีดสี่เหลี่ยมปั้่มลงไป เรียกว่า "ไดคัทสี่เหลี่ยม"
  • การไดคัทสี่เหลี่ยมมุมมน : การใช้บล็อคใส่มีดสี่เหลี่ยมมุมมนปั้้มลงไป เรียกว่า "ไดคัทตามแบบ"
  • การไดคัทตามลายต่างๆ : การไดคัทตามลายที่เป็นลักษณะเฉพาะ เช่น วงกลม วงรี สามเหลี่ยม ตามรูป เรียกว่า "ไดคัทตามแบบ"
  • การปั้มไดคัท 50% : เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ โดยการปั้มขนาดเฉพาะเนื้อสติกเกอร์ ส่วนกระดาษลองหลังจะไม่ขนาด เวลาปั้มจะเป็นใบพิมพ์ปั้มเสร็จแล้วก็จะสามารถลอกสติกเกอร์ออกมาใช้งานได้โดย 1 ใบพิมพ์ยังมีหลายๆ ดวง อยู่
  • การปั้มไดคัท 100% : การปั้มขาดแบบเป็นชิ้นๆ เช่นงานสติกเกอร์ดวงใหญ่ๆ งานสติกเกอร์สำหรับแจกเป็นดวง/ดวง งานกระดาษต่างๆ และงานฉลากสินค้าต่างๆ งานกล่องบรรจุภัณฑ์ งานแผ่นพลาสติก