Close
ค้นหา
Filters

Foiling (ปั๊มเค)

ปั้มเค (Foiling)

"การปั้มเคทอง"เป็นการใช้ความร้อนจากแท่นเครื่องทำให้ฟลอยด์ละลายจากพลาสติก ไปเคลือบติดบนตัวการ์ด การทำงานจึงต้องรอให้เครื่องร้อนก่อนจึงพร้อมทำงานได้ เครื่องประเภทนี้เรียกว่า "Hot Stamp" ซึ่งวิธีการปั้มเคทองนั้น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงานพิมพ์ เช่น งานพิมพ์นามบัตร งานพิมพ์การ์ดงานเชิญ การ์ดแต่งงาน กระดาษหัวจดหมายซองจดหมาย บัตรประกันสินค้า โปสการ์ด เป็นต้น โดยสีฟลอยด์ที่นิยมใช้ คือ สีทอง เพราะเป็นเข้ากับทุกโอกาส ส่วนสีอื่นๆ เช่น สีเงิน, น้ำเงิน, เขียว, แดง เป็นต้น