Close
ค้นหา
Filters

แฟ้มกระดาษ

LINE ID : @ideolprint

Call for pricing

Folder (พิมพ์แฟ้มกระดาษ)

"แฟ้มกระดาษ"เป็นสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับใส่เอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นชุด โดยมักใส่รูปภาพสินค้า/บริการ หรือข้อความบนแฟ้มกระดาษ เพื่อเป็นการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย  ซึ่งงานพิมพ์แฟ้มกระดาษที่ดีควรมีการออกแบบให้สวยงาม ดูแปลกตา สื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร/สินค้า/บริการนั้น และส่วนมากมักจะทำแฟ้มกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่ากระดาษ A4 เล็กน้อย พร้อมกับมีการพับซองเป็นกระเป๋าเพื่อให้ใส่ใบแทรกได้ เช่นใบเสนอราคา, ใบโฆษณาสินค้า เป็นต้น หรือสามารถดัดแปลงแฟ้มกระดาษให้บรรจุเอกสาร CD Presentation นามบัตร เพื่อความสะดวกสบายของผู้ส่งสารและผู้รับสารในการจัดเก็บได้อีกด้วย

ขนาดแฟ้มกระดาษ

ขนาดแฟ้มกระดาษที่นิยม คือ 22 x 31 CM ทั้งนี้ทางลูกค้าสามารถกำหนดขนาดได้ตามต้องการ

วัสดุการพิมพ์แฟ้มกระดาษ

 • กระดาษอาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium)
 • กระดาษการ์ดขาว (White Card Paper-Premium)

ระบบการพิมพ์แฟ้มกระดาษ

 • Offset 1-4 สี

เทคนิคการพิมพ์โปสเตอร์แบบพิเศษ

การพิมพ์แฟ้มกระดาษ สามารถเพิ่มลูกเล่นเพื่อดึงดูดความสนใจ สะดุดตาได้ดังนี้
 • เคลือบ UV
 • เคลือบพลาสติกเงา
 • เคลือบพลาสติกด้าน
 • เคลือบ Spot UV 
 • ปั้มนูน (Embossing)
 • ปั้มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ (Hot Stamping)
 • ทำสีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
 • พับ (Fold)
 • ไดคัท
 • เจาะช่องเสียบนามบัตร
 • เจาะช่องเสียบ CD/DVD
 • ใส่ลิ้นแฟ้ม
 IDEOL Digital Print  เป็นโรงพิมพ์คุณภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ที่บริการพิมพ์งานทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจร  โดยทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาด้านงานพิมพ์โดยตรงมาคอยให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาแก่คุณลูกค้าและผู้ที่สนใจ  รวมทั้งบริการงานที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยาว์ รวดเร็ว เป็นกันเอง

Folder (พิมพ์แฟ้มกระดาษ)

"แฟ้มกระดาษ"เป็นสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับใส่เอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นชุด โดยมักใส่รูปภาพสินค้า/บริการ หรือข้อความบนแฟ้มกระดาษ เพื่อเป็นการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย  ซึ่งงานพิมพ์แฟ้มกระดาษที่ดีควรมีการออกแบบให้สวยงาม ดูแปลกตา สื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร/สินค้า/บริการนั้น และส่วนมากมักจะทำแฟ้มกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่ากระดาษ A4 เล็กน้อย พร้อมกับมีการพับซองเป็นกระเป๋าเพื่อให้ใส่ใบแทรกได้ เช่นใบเสนอราคา, ใบโฆษณาสินค้า เป็นต้น หรือสามารถดัดแปลงแฟ้มกระดาษให้บรรจุเอกสาร CD Presentation นามบัตร เพื่อความสะดวกสบายของผู้ส่งสารและผู้รับสารในการจัดเก็บได้อีกด้วย

ขนาดแฟ้มกระดาษ

ขนาดแฟ้มกระดาษที่นิยม คือ 22 x 31 CM ทั้งนี้ทางลูกค้าสามารถกำหนดขนาดได้ตามต้องการ

วัสดุการพิมพ์แฟ้มกระดาษ

 • กระดาษอาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium)
 • กระดาษการ์ดขาว (White Card Paper-Premium)

ระบบการพิมพ์แฟ้มกระดาษ

 • Offset 1-4 สี

เทคนิคการพิมพ์โปสเตอร์แบบพิเศษ

การพิมพ์แฟ้มกระดาษ สามารถเพิ่มลูกเล่นเพื่อดึงดูดความสนใจ สะดุดตาได้ดังนี้
 • เคลือบ UV
 • เคลือบพลาสติกเงา
 • เคลือบพลาสติกด้าน
 • เคลือบ Spot UV 
 • ปั้มนูน (Embossing)
 • ปั้มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ (Hot Stamping)
 • ทำสีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
 • พับ (Fold)
 • ไดคัท
 • เจาะช่องเสียบนามบัตร
 • เจาะช่องเสียบ CD/DVD
 • ใส่ลิ้นแฟ้ม
 IDEOL Digital Print  เป็นโรงพิมพ์คุณภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ที่บริการพิมพ์งานทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจร  โดยทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาด้านงานพิมพ์โดยตรงมาคอยให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาแก่คุณลูกค้าและผู้ที่สนใจ  รวมทั้งบริการงานที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยาว์ รวดเร็ว เป็นกันเอง